Psychosociale therapie is er voor gezonde mensen die tijdelijk uit balans zijn geraakt, bijvoorbeeld door het verliezen van een dierbare of te veel stressmomenten achter elkaar. Je kunt je hierdoor onzeker voelen, een negatief zelfbeeld hebben ontwikkeld of te maken krijgen met angsten en somberheid. Bij Psychosociale therapie worden verschillende werkvormen ingezet om de balans weer te herstellen. Je kunt hierbij denken aan cognitieve gedragstherapie, creatieve rouwtherapie, oplossingsgerichte therapie, enzovoort. Kinderen, jeugdigen en volwassenen kunnen bij Moventis terecht voor deze vorm van hulpverlening als behandeling vanuit de GBGGZ (nog) niet nodig is.

Psychosociale Therapie bij Moventis is een lichtere vorm van therapie voor mensen met psychische klachten, waarbij geen psychische stoornis is vastgesteld.

Tarieven

De Psychosociale Therapiesessies worden per consult van 45 minuten (+15 minuten administratietijd) in rekening gebracht. Afhankelijk van uw zorgverzekering en polis, kunt u (een deel) van de kosten vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. De Psychosociaal Therapeuten zijn aangesloten bij de NFG.

Tarief
Individueel Consult Psychosociale Therapie € 60,-
Groepsconsult Psychosociale Therapie € 20,-
Niet nagekomen individueel Consult € 60,-
Niet nagekomen Groepsconsult € 20,-

Onder Psychosociale Therapie vallen niet de consulten voor coaching, begeleiding en preventie en training. Ook intelligentieonderzoek valt niet onder psychosociale therapie.

Overige werkwijzen